به اطلاع اساتید محترم مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند(1) می رساند:

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، سامانه آموزش مجازی(ویانا) مرکز برای نیمسال اول 1401-1400  از امروز در دسترس می باشد.

لینک ورود به سامانه:

http://kjuast-admin.viannacloud.ir/

نام کاربری و رمز ورود:

کد ملی بدون صفر

اساتید گرامی به محض ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایند.

فایل های آموزشی سامانه 👇👇👇👇👇👇👇