به اطلاع کلیه ی دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند(۱) می رساند:

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، سامانه آموزش مجازی(ویانا) مرکز برای نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از امروز برای شرکت در کلاس های ترم تحصیلی جدید دانشجویان در دسترس می باشد.

لینک ورود به سامانه:

http://kjuast.viannacloud.ir

نام کاربری و رمز ورود:

کد ملی دانشجو بدون صفر

دانشجویان گرامی به محض ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایند.

دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک زیر فیلم های آموزشی سامانه ویانا را مشاهده نمایند:

http://wiki.viannacloud.ir:8090/pages/viewpage.action?pageId=6528659&src=contextnavpagetreemode