✅ به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن 1401 که قبلاً در دانشگاه دیگری تحصیل نموده اند و درخواست معادل سازی دروس خود را تاکنون به مرکز آموزش تحویل نداده و یا پس از تحویل در کارنامه دروس معادل سازی شده وارد نشده است.

⭕️ نظر به موافقت بر انجام معادل سازی های باقیمانده به مدت محدود، درصورتیکه تاکنون درخواست معادل سازی خود را به مرکز تحویل نداده اید و درخواست معادل سازی دارید، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 7 اسفند 1401 درخواست مکتوب معادل سازی را به همراه ریز نمرات را به منظور طرح در شورای آموزشی مرکز،به سرکار خانم یعقوبی تحویل دهید.

🔹 همچنین در صورتیکه قبلاً درخواست معادل سازی نموده اید با مراجعه به سامانه هم آوا، با مشاهده کارنامه خود معادلسازی خود را بررسی و از آن اطمینان حاصل نمایید.

◽️ لذا درصورت هرگونه مغایرت در بازه تعیین شده با مستندات فوق به صورت حضوری به سرکار خانم بایندور مراجعه نمایید.

⭕️ درصورت عدم مراجعه و اقدام در بازه فوق، معادل سازی تحت هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.