تکمیل فرم خوداظهاری ویژه داوطلبان مبتلا به بیماری کرونا:

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون که دچار بیماری کرونا شده‌اند،  این مرکز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نموده است. بر این اساس متقاضیانی که علائم بیماری آنها  بصورت قطعی تایید گردیده، لازم است از روزسه شنبه مورخ 1400/06/30لغایت چهارشنبه مورخ  1400/06/31 فرم خوداظهاری را تکمیل نمایند. متقاضیاني كه اين فرم را تكميل و مستندات(تست مثبت کرونا) خود را ارائه نمایند براساس دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت، محل آزمون آنها به صورت جدا از سایر متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد.