به اطلاع دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 کلیه دروس خود را به اتمام رسانیده و حداکثر دو درس با شرایط زیر (با رعایت قوانین و مقررات آموزشی) جهت اخذ به صورت معرفی به استاد و اتمام تحصیل خود دارند می رساند :

از روز یکشنبه مورخ 7 اسفند ماه 1401 لغایت پنج شنبه 11 اسفندماه 1401، با مراجعه به همکاران واحد اموزش، درخواست معرفی به استاد را جهت طرح در شورای آموزشی مرکز ارایه نمایند.

⭕️ توجه : 1) دانشجویانی که یک درس عملی – نظری باقی مانده دارند، مشروط به اینکه قبلاً این درس را اخذ نموده ولی موفق به کسب نمره قبولی نشده اند(نمره مردودی)، می توانند این درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.

2) اخذ معرفی به استاد منوط به رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی و تأیید شورای آموزشی مرکز خواهد بود.

3) اخذ معرفی به استاد منوط به اتمام کلیه دروس دانشجو و باقی ماندن حداکثر دو‌ درس (مطابق با قوانین و مقررات آموزشی) و ثبت کلیه نمرات دانشجو میباشد. توجه: بررسی امکان اخذ درس معرفی به استاد با شورای آموزشی مرکز پس از ثبت درخواست دانشجو میباشد.