اطلاعیه ثبت نام معرفی به استاد نیمسال بهمن 1402-1401

به اطلاع دانشجویانی که تا پایان نیمسال بهمن سال تحصیلی 1402-1401 کلیه دروس خود را به اتمام رسانیده و حداکثر دو درس با شرایط زیر (با رعایت قوانین و مقررات آموزشی) جهت اخذ به صورت معرفی به استاد و اتمام تحصیل خود دارند می رساند :

از روز شنبه مورخ 24 تیر ماه 1402 لغایت چهارشنبه 28 تیر ماه 1402 با مراجعه به همکاران واحد اموزش، درخواست معرفی به استاد را جهت طرح در شورای آموزشی مرکز ارایه نمایند.

⭕️ توجه : 1) دانشجویانی که یک درس عملی – نظری باقی مانده دارند، مشروط به اینکه قبلاً این درس را اخذ نموده ولی موفق به کسب نمره قبولی نشده اند(نمره مردودی)، می توانند این درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.

2) اخذ معرفی به استاد منوط به رعایت کلیه قوانین و مقررات آموزشی و تأیید شورای آموزشی مرکز خواهد بود.

3) اخذ معرفی به استاد منوط به اتمام کلیه دروس دانشجو و باقی ماندن حداکثر دو‌ درس (مطابق با قوانین و مقررات آموزشی) و ثبت کلیه نمرات دانشجو میباشد.