👈 مختص دانشجویانی که انتخاب واحد انجام نداده اند یا درسی برای آنها ارائه نشده است؛

دانشجویانی که لازم است در نیمسال بهمن ۱۴۰۰ در مرکز علمی کاربردی دیگری درس انتخاب واحد نمایند می بایست طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع، از تاریخ ۲۳ بهمن ماه لغایت ۴ اسفندماه درخواست میهمان خود را برای نیمسال دوم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ در سامانه هم آوا ثبت کنند.

⚠️توجه: هر گونه درخواست خارج از این بازه زمانی قابل بررسی نمی باشد.

🔴 نکات مهمان شدن دروس در مراکز علمی کاربردی
1. چنانچه درس یا درسی در مرکز محل تحصیل اصلی دانشجو ارائه نشود، دانشجو می تواند این دروس را در مرکز دیگر علمی کاربردی به صورت میهمان اخذ نماید.
2. دروس کارورزی، کاربینی و پروژه قابل اخذ به صورت میهمان نمی باشد.
3. میهمان شدن دروس به دو صورت میهمان تک درس و یا میهمان در کلیه دروس مربوط به ترم می باشد.
4. در میهمان شدن تک درس دانشجو تا سقف 8 واحد درسی می تواند در مرکز دیگر (صرفا یک مرکز) میهمان گردد.
5. دانشجو در طول مقطع تحصیلی خود می تواند 2 ترم به صورت تک درس یا کامل در مرکز دیگر میهمان گردد.
6. چنانچه دانشجو ترم آخر باشد و مرکز ترم آخر بودنش را تایید کند می تواند برای دو مرکز درخواست میهمان شدن خود را ثبت نماید.
7. چنانچه دانشجو میهمان ترم کامل شود دیگر قادر نیست در مرکز خودش انتخاب واحد نماید.

🔵مراحل درخواست میهمان شدن در مرکز علمی کاربردی دیگر:
▪️تماس یا مراجعه حضوری به دانشگاه مقصد جهت چک کردن ارائه دروس و زمانبندی کلاسها
▪️ثبت درخواست مهمان در سامانه هم آوا
▪️جهت تایید درخواست میهمانی مراحل زیر الزامی است:👇👇
مراجعه به مرکز مبدا (محل تحصیل فعلی)، مقصد (مرکز میهمان) و دانشگاه جامع واحد استانی مربوطه
➖انجام انتخاب واحد اینترنتی است و پرداخت حق ستاد دانشگاه جامع و شهریه توسط دانشجو در سامانه هم آوا انجام می پذیرد.