با توجه به بخشنامه حضوری بودن تمامی کلاس های درسی خواهشمندیم توجه بفرمائید تمامی کلاس های مرکز در ترم جاری به صورت حضوری خواهد بود.

دانشجویان ترم اول توجه داشته باشند باید فعلا منتظر اعلام نتایج سنجش باشند و فعلا کلاسشان آغاز نشده است.

❌ دانشجویان محترم توجه داشته باشند براساس قوانین و مقررات آموزشی، غیبت بیش از ۳/۱۶ کلاسی ( غیبت بیش از ۳ جلسه ) منجر به حذف دانشجو در درس مورد نظر می گردد و دانشجو از شرکت در آزمون پایان ترم محروم خواهد شد.

✅ فلذا حضور در جلسات کلاسی بر طبق برنامه های ارسالی الزامی می باشد.