در خصوص امتحانات به نکات زیر توجه نمایید‌:

1) جهت ورود به حوزه امتحانات و شرکت در امتحان، در دست داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ملی در صورت عدم صدور کارت دانشجویی) به همراه کارت ورود به جلسه الزامی است. لذا از شرکت در امتحان دانشجویان فاقد هر دو کارت با هم جلوگیری خواهد شد.

❗️ در نظر داشته باشید که با توجه به عدم حضور کارشناسان در زمان آزمون، امکان ارائه کارت دانشجویی جود نخواهد داشت، لذا پیش از تاریخ 1402/06/06 اقدام به اخذ کارت و تمدید آن نمایید.

2) امتحان در ساعت مقرر آغاز خواهد شد لذا حداکثر تا ۱0 دقیقه پس از شروع امتحان به دانشجویان با تأخیر اجازه شرکت در امتحان داده خواهد شد. پس از آن، برای دانشجویان غیبت غیرموجه درج می‌گردد. بدیهی است برای دانشجویان با تأخیر وقت اضافی در نظر گرفته نخواهد شد.

3) چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد. در صورت ارائه مدارک مستدل با تأیید مقام مسئول مربوط، مبنی بر مأموریت اداری و تأیید شورای آموزشی مرکز ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ آزمون، غیبت موجه برای دانشجو ثبت می گردد.

4) از استفاده از هر وسیله ارتباطی از قبیل تلفن همراه، پیجر، بیسیم، هندزفری (باسیم و یا بی سیم) و ساعت هوشمند جداً خودداری نمایید.

❗️بدین منظور در جلسه امتحان، صرفاً همراه داشتن موارد فوق تقلب محسوب شده و لذا دانشجویان باید موارد فوق را در حالت بی‌صدا یا خاموش، در حوزه امانات قرار دهند.

5) همراه داشتن کتاب، جزوه و یادداشت در جلسه امتحان تقلب محسوب می شود. لذا پیش از شروع امتحان، در کیف خود قرار دهید.

6) نوشتن هرگونه یادداشت بر روی و یا پشت کارت ورود به جلسه تقلب محسوب می گردد.

7) همراه داشتن خودکار و خودکار اضافی الزامی است. دانشجویان فقط میتوانند پاسخ های خود را با خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه بنویسند.

8) در صورت عدم شرکت در امتحان دروس نظری و نظری-عملی، غیبت غیرموجه در امتحان درج میگردد و امکان ثبت نمره بخش عملی درس وجود ندارد. منظور از بخش عملی امتحان میان ترم، فعالیت کلاسی، تحقیق، پروژه‌ و حضور در کلاس می باشد.