به اطلاع داوطلبان گرامي مي رساند:

دريافت كارت ورود به جلسه آزمون استخدامي شركت برق و صنعت رايان  از روز دوشنبه 12 / 10/ 1401 ساعت 10 صبح تا روز پنج شنبه 15 /10 /1401 ساعت 23:00 فعال خواهد بود.

– آزمون در روز جمعه  مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۴۰۱  برگزار خواهد شد ؛ ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج گردیده است.

– ارائه کارت ورود به جلسه (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

با آرزوی موفقیت