ثبت نام وام دانشجویی مهر ماه 1400:با بازگشایی پورتال امکان ثبت نام از چهارم آبان ماه فعال گردید و تا یکم دی ماه سال جاری فرآیند ثبت نام ادامه خواهد یافت.

آدرس سایت https://bp.swf.ir/

مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی:

1-چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد:الف-ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأییدو امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه.ب-ارائه گواهی کسر از حقوق.تبصره 1-درگواهی کسر ازحقوق می بایست نوع استخدام(رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشدو سازمان مربوطه متعهد به پرداخت از طریق کسر از حقوق ضامن گردد .

2-چنانچه ضامن از سردفتران باشد:ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت (کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی).

3-ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی (ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد