نکات مهم آزمون:

  1. قبل از شروع هر آزمون نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.
  2. مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد.
  3. هر کاربر تنها یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.
  4. لطفا هر سوال را با دقت پاسخ داده و به سوال بعدی بروید( دقت نمایید امکان بازگشت به سوال قبل به هیچ عنوان وجود ندارد)
  5. صرفا از آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم( google chrome)برای شرکت در آزمون استفاده نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.